Persdossiers

Duurzaamheid

Regio Haaglanden - ROC Mondriaan, een vooraanstaand regionaal opleidingencentrum, heeft zich als missie gesteld om duurzaamheid te integreren in al haar onderwijs- en bedrijfsactiviteiten. Door middel van innovatieve programma's en partnerships met belanghebbenden in de regio zet ROC Mondriaan zich in voor een groenere toekomst. Hieronder vindt u een overzicht van enkele opmerkelijke duurzaamheidsinitiatieven die momenteel worden uitgevoerd.

 

Duurzame campussen 

ROC Mondriaan heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan bij de ontwikkeling en renovatie van de campussen. Alle nieuwe gebouwen voldoen aan strenge energie-efficiëntienormen en maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast wordt er gestreefd naar een optimale benutting van natuurlijke bronnen, zoals het opvangen en hergebruiken van regenwater.  

 

Naast verduurzaming van bestaande locaties, stelt ROC Mondriaan hoge eisen aan duurzaamheid bij nieuwbouwprojecten. Zo ook bij onze nieuwste locatie aan de Vaz Diasdreef, deze wordt verwarmd en gekoeld met duurzame warmtepompen. Alle verlichting is smart ledverlichting en een groot deel van de elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak. Aan het nieuwe schoolgebouw komt een even zo groot, groen schoolplein. Ook de rest van het pand wordt natuur-inclusief gebouwd, met nestplaatsen in de gevel en een divers ecosysteem op het plein. Zo krijgen ook insecten en vogels een plek aan of om het gebouw. 

 

Projectleider van de Vaz Diasdreef Patrick Bouvy zegt hierover: “Duurzaamheid stond vanaf het begin van de realisatie van de Vaz Diasdreef hoog op de agenda. We hebben sessies gehad met medewerkers, studenten en de architect om hun ideeën te bundelen. Zo is niet alleen het gebouw zelf volgens de hoogste duurzaamheidseisen ontwikkeld, maar is ook het werk- en studieklimaat optimaal voor onze studenten en medewerkers. Duurzaamheid vanuit twee invalshoeken als je het mij vraagt.” 

 

Onderwijsprogramma's 

Duurzaamheid is geïntegreerd in het onderwijscurriculum van ROC Mondriaan. Studenten worden opgeleid met de benodigde vaardigheden en kennis om een actieve rol te spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. In verschillende opleidingen biedt ROC Mondriaan lessen en keuzedelen aan op het gebied van duurzame technologieën, energiebeheer, circulaire economie en groene mobiliteit. 

 

In steeds meer kwalificatiedossiers speelt duurzaamheid een grote rol: door de veranderingen in de maatschappij verandert de aard van opleidingen mee. Vooral bij opleidingen in de mode en de techniek zijn die veranderingen evident. Het practoraat Energietransitie is hier een goed voorbeeld van. De Hospitality-scholen van Mondriaan hebben recent een ambassadeur duurzaamheid aangenomen. Ook besteden zij in hun practoraten aandacht aan duurzaamheid. Verder zijn er diverse ‘kleinere’ initiatieven die bijdragen aan de doelstelling. Veel scholen schakelen bijvoorbeeld over naar digitale examinering of bannen papier zoveel mogelijk uit hun onderwijs. Ook worden studenten door middel van projecten gestimuleerd na te denken over duurzaamheid en het oplossen van maatschappelijke problemen. 

 

Onder andere bij de Techniekscholen spelen duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in het onderwijs en lesaanbod. Een voorbeeld hiervan is het keuzedeel: ‘Duurzaamheid in beroep’ bij de School voor Bouw en Infra, waarbij eerstejaars studenten in opdracht van de gemeente meedenken over hoe zij een duurzamere wereld terug kunnen realiseren binnen hun vakgebied.  

 

Een ander voorbeeld van een duurzaamheidsinitiatief is de deelname van onze studenten van onze ICT- én van onze modeopleiding aan het Erasmus-project ELFS (Entrepreneurial Learning for Future Sustainability). Dit project bracht studenten uit verschillende Europese landen samen in Lissabon, Portugal om te leren over duurzaam ondernemen. De studenten werkten aan een duurzaam businessplan als onderdeel van een schoolopdracht, ze deelden hun plannen en wisselden ideeën en kennis uit. 

 

Duurzame partnerschappen 

ROC Mondriaan werkt nauw samen met diverse partners uit de industrie, overheid en maatschappelijke organisaties om duurzaamheidsinitiatieven te stimuleren. Door middel van stageplaatsen, samenwerkingsprojecten en onderzoeksprogramma's worden studenten betrokken bij real-life duurzaamheidsuitdagingen en krijgen ze de kans om praktijkervaring op te doen.  

Een voorbeeld van een duurzaam partnerschap is de samenwerking tussen de School voor Bouw en Infra en verzekeraar Interpolis. Tijdens een workshop leerden studenten hoe ze een groen sedumdak kunnen aanleggen. Een groen sedumdak verlengt de levensduur van daken, voorkomt waterschade, zorgt voor koelte en draagt bij aan biodiversiteit. Door samen te werken met Interpolis en het benutten van subsidiemogelijkheden, bevordert de school duurzaamheid en innovatie in het onderwijs. Dit initiatief maakt deel uit van de opleiding en stelt de studenten in staat om woningen en bedrijven duurzamer en weerbestendiger te maken. 

 

Daarnaast is er dankzij MDT (maatschappelijke diensttijd) ook een groot scala aan maatschappelijk betrokken organisaties gekoppeld aan ROC Mondriaan. Studenten van ROC Mondriaan gaan aan de hand van challenges aan de met hun slag talenten én doen daarmee iets terug voor mens en maatschappij. Zo kunnen zij een sporttoernooi voor jongeren organiseren via een buurthuis in de wijk of een activiteitenmiddag voor ouderen begeleiden. Projectleider Jessica Reina Lapré zegt hierover: “We willen een brug vormen tussen het onderwijs, de maatschappij en het bedrijfsleven. In de wereld van nu is duurzaamheid daaruit niet meer weg te denken.” 

 

Groene innovatie 

ROC Mondriaan ondersteunt actief groene innovatie binnen de school en in de regio. Er zijn initiatieven opgezet om studenten en medewerkers aan te moedigen met ideeën te komen en samen te werken aan duurzame projecten. Daarnaast worden er regelmatig workshops en lezingen georganiseerd waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden besproken.  

 

Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld ‘Ecoplant’. Studenten van ROC Mondriaan hebben samen met vmbo-scholieren gewerkt aan een innovatief project genaamd ‘Ecoplant’. Deze met de zon meedraaiende 'energiefabriek' wordt gebruikt om bijvoorbeeld mobiele telefoons en elektrische fietsen op te laden. Het project vond plaats in het ROC Mondriaan Techniek Innovatiehuis en is een voorbeeld van eigentijds en innovatief onderwijs waarbij de energietransitie centraal staat. De Ecoplant is ontwikkeld door ondernemer Hans Veenemans en is geschikt voor verschillende toepassingen, van scholen tot particuliere woonhuizen. De Haagse Ecoplant  was winnaar van de Energie uit de Wijk Challenge van de gemeente Den Haag. 

 

Duurzaam bedrijfsbeheer 

Als instelling streeft ROC Mondriaan naar duurzaam bedrijfsbeheer in al haar activiteiten. Er worden maatregelen genomen om energieverbruik en afvalproductie te verminderen. Daarnaast worden duurzame inkooppraktijken gestimuleerd en wordt er actief gezocht naar manieren om de ecologische voetafdruk te verkleinen. 

 

ROC Mondriaan omarmt duurzaam bedrijfsbeheer met diverse initiatieven. Zo wordt er gebruik gemaakt van koffiebekertjes van gerecycled karton, vermindering van energieverbruik door bewuste regulatie van de verwarming in alle gebouwen. Dit leidde tot een forse daling in energie verbruik. Uiteraard wordt ook afval gescheiden en zijn er verschillende initiatieven van diensten en scholen om plastic afval te verminderen of recyclen. ROC Mondriaan streeft naar een groenere en milieuvriendelijkere werkomgeving.

 

Ambities en doelstellingen duurzaamheid 

ROC Mondriaan werkt op verschillende manieren aan het realiseren van een aantal strategische ambities en doelstellingen.  

 

 • Op het gebied van duurzaamheid houdt ROC Mondriaan zich bezig met verduurzaming van afval, inventaris en apparatuur, het ‘gasloos’ maken van een aantal panden en de transitie van conventionele verlichting naar (voornamelijk) ledverlichting.  
 •  
 • In de meerjarenbegroting zijn de kosten voor de verdere verduurzaming van de gebouwen deels opgenomen. Het betreft waar mogelijk het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van ledverlichting. De ambitie is om de gebouwen ‘Paris-proof’ te maken, waardoor de klimaatdoelen conform de kabinetsplannen en het Klimaatakkoord bereikt kunnen worden. Voor de financiering van de klimaatdoelen is een landelijk klimaatfonds beschikbaar waaruit o.a. de onderwijssector wordt gecompenseerd voor klimaatinvesteringen. 

Om het strategisch huisvestingsbeleid te kunnen volgen, worden de volgende indicatoren gebruikt: 

 • Tevredenheid van student en medewerker verhogen. 
 • De huisvestingskosten bedragen 10%-12,5% van de totale exploitatiebegroting. 
 • CO₂-reductie met 5%. 
 • Hergebruik van materialen, het zogenaamde circulair bouwen. 
 • Huisvestingskosten per student mogen niet hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. 
 • Handhaven op 7-9 m² per student. Het streven is om onder het landelijk gemiddelde van 9,1 m² te blijven. 

Op dit moment:  

 • Is een aantal gebouwen inmiddels voorzien van zonnepanelen. In 2023 worden de overige gebouwen waar dit technisch mogelijk is, bedekt met zonnepanelen. 
 • Wordt de verlichting, als dit nog niet gebeurd is, vervangen door een meer energiezuinige installatie. 
 • Worden de panden waarvan Mondriaan eigenaar is, de komende jaren ‘gasloos’ gemaakt. 
 • Vertaalt duurzaamheid zich ook in onderwerpen als energie- en CO2-reductie, mobiliteit, afvalscheiding en circulariteit. 

Voor meer informatie over duurzaamheid en de vele initiatieven rondom dit thema op ROC Mondriaan, neem gerust contact op via pers@rocmondriaan.nl